Obsah

Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.018/2021/PZ-OSM

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 18-2021-PZ.OSM.PDF 13.04.2022

Zmluva o zabezpečení dodávky energií

Zmluva o zabezpečení dodávky energií č.009-2022-D.PDF 01.04.2022

Kúpna zmluva č.017-2021-PZ-OSM a zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva č.017-2021-PZ-OSM a zmluva o zriadení vecného bremena.PDF 17.12.2021

Kúpna zmluva č.016-2021-PZ-OSM a zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva č.016-2021-PZ-OSM a zmluva o zriadení vecného bremena.PDF 17.12.2021

Kmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č.015-2021-Z-ZoBZ-OSM

Kmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č.015-2021-Z-ZoBZ-OSM.PDF 17.12.2021

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam.PDF 17.12.2021

Kúpna zmluva č.18-2021-PZ-OSM a zmluva o zriadení vecných bremien

Kúpna zmluva č.18-2021-PZ-OSM.PDF 17.12.2021

Dodatok k úverovej zmluve so SLSPO

Dodatok_k_uverovej_zmluve_kratky__18_ (2).pdf 16.12.2021

Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere

Dodatok 2 ku kontokorentu - VUB.pdf 10.12.2021

Dodatok č.1 k zmluve o nájme - areál kúpaliska Pác

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme - areál kúpaliska Pác.PDF 22.10.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva TANEX.PDF 22.09.2021

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny.PDF 21.09.2021

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke WDK Group.PDF 03.08.2021

Zmluva o úvere č. 591/CC/21

Zmluva o úvere č. 591-CC-21.PDF 09.07.2021

Sadzobník poplatkov SLSPO

SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_a_aktivne_produkty_aktualizacia_k_01062021.pdf 08.07.2021

Zmluva o Elektronickej službe Businness24 zo 7.7.2021

Zmluva o elektronickej službe SLSPO.PDF 07.07.2021

Zmluva o Balíkovom účte zo 7.7.2021

Zmluva o Balíkovom účte SLSPO.PDF 07.07.2021

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva č. 34-VO-02-2021-EL-KSVO.PDF 30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelária.PDF 29.06.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.PDF 01.05.2021

Stránka