Navigácia

Obsah

Zverejňované dokumenty

Dokumenty

Commander Services s.r.o

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Commander Services s.r.o.pdf

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Commander Services s.r.o.pdf

SPP

Zmluva o zdruzenej dodávke elektriny č. 9600288671 medzi SPP a Sluzby Cifer od 9.1.2020 do 31.12.2021.pdf

Zmluva o zdruzenej dodávke elektriny č. 9600288671 medzi SPP a Sluzby Cifer od 9.1.2020 do 31.12.2021.pdf

SPP

Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7011131119 - SPP Distribúcia.pdf

Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7011131119 - SPP Distribúcia.pdf

Zmluva

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 368.pdf

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 368.pdf

Zmluva

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 352.pdf

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 352.pdf

Commander Services s.r.o

Zmluva Complete o poskytovaní sluzieb elektronickeho monitoringu č. 1204-2019 - Commander Services s.r.o.pdf

Zmluva Complete o poskytovaní sluzieb elektronickeho monitoringu č. 1204-2019 - Commander Services s.r.o.pdf

Galileo

Galileo - Zmluva o vytvorení webového sídla.pdf

Galileo - Zmluva o vytvorení webového sídla.pdf

Galileo

Galileo - Zmluva o spracovani osobných udajov.pdf

Galileo - Zmluva o spracovani osobných udajov.pdf

Galileo

Galileo - Zmluva o prevadzke weboveho sidla.pdf

Galileo - Zmluva o prevadzke weboveho sidla.pdf

Galileo

Galileo - Zmluva o certifikate SSl.pdf

Galileo - Zmluva o certifikate SSl.pdf

Zmluva o zdruzenych dodavkach zemneho plynu.pdf

Zmluva o zdruzenych dodavkach zemneho plynu.pdf

Zmluva o zdruzenych dodavkach zemneho plynu.pdf

SPP

Zmluva o udrzbe a opravach plynarenskeho zar SPP.pdf

Zmluva o udrzbe a opravach plynarenskeho zar SPP.pdf

SPP

Zmluva o udrzbe a opravach plyn zar SPP Distribucia.pdf

Zmluva o udrzbe a opravach plyn zar SPP Distribucia.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety Obec.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety Obec.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety Obec.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety (2).pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety (2).pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety (2).pdf

eGov Systems

Zmluva o poskytovani sluzieb eGov Systems.pdf

Zmluva o poskytovani sluzieb eGov Systems.pdf

SPP

Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia SPP.pdf

Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia SPP.pdf

SPP

Zmluva o najme plyn zar SPP distribucia.pdf

Zmluva o najme plyn zar SPP distribucia.pdf

Zmluva o najme hnutelnych veci Sluzby - Obec.pdf

Zmluva o najme hnutelnych veci Sluzby - Obec.pdf

Zmluva o najme hnutelnych veci Sluzby - Obec.pdf

Stránka