Obchodná činnosť

sprostredkovateľská činnosť v oblasti inžinierskych činností najmä projektové dokumentácie pre stavebné povolenia, energetické certifikáty potrebné pre kolaudácie budov, dozorovanie stavebných činností na stavbách

odborné poradenstvo a návrhy riešení v oblasti stavieb

predaj kameniva rôznych frakcií

predaj štrkov a pieskov

predaj výrobkov na zateplovanie fasád budov zn. Baumit za veľmi výhodných podmienok

predaj dlažieba a príslušenstva zn. Semmelrock - vzorková predajňa na ul. Štadiónová, Cífer