spol. SLUŽBY CÍFER, s.r.o. so sídlom Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na pozíciu MANAŽÉRA SPOLOČNOSTI

informácie o mieste

naše služby, Vaša správna voľba

poskytujeme služby v nasledovných oblastiach

RELAX & ŠPORT KÚPALISKO PÁC

RODINNÉ, SPOLOČENSKÉ, FIREMNÉ AKCIE 

V REŠTAURÁCII KÚPALISKO PÁC

 

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

REALIZÁCIA FASÁD, POKLÁDKY DLAŽBY

INÉ STAVEBNÉ ČINNOSTI

VÝKOPY A TERÉNNE ÚPRAVY

PREDAJ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

ZÁMKOVÁ DLAŽBA A PRÍSLUŠENSTVO

FASÁDNY PROGRAM BAUMIT

STAVEBNÉ KAMENIVO

erb obce CíferOBEC CÍFER, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

www.cifer.sk, cifer@cifer.sk