SLUŽBY CÍFER, s. r. o.

poskytuje svoje služby v štyroch oblastiach:

stavebná činnosť obchodná činnosť - gastronomická činnosť relax a zábava

Našim cieľom je poskytovať v jednotlivých oblastiach nášho pôsobenia služby najvyššej kvality tak obyvateľom Cífera a jeho miestnych častí Jarná a Pác ako aj iným, ktorí o naše služby prejavia záujem. Našimi hlavnými kritériami pri poskytovaní služieb sú:

            osobný prístup ku klientovi a vzájomná interakcia

            na požiadanie bezplatné poradenstvo

            komplexné uspokojenie požiadaviek klienta

            dosahovanie najvyššej kvality poskytovanej služby

            atraktívne ceny pre koncového spotrebiteľa

Spoločnosť Služby Cífer, s.r.o. vznikla v júli 2014 najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti vykonávaných činností, ktoré prostredníctvom tejto spoločnosti vykonáva obec Cífer, finančného zefektívnenia a možností ďalšieho rozvoja poskytovaných služieb. Služby Cífer je spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je obec Cífer a je pod detailným dohľadom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Navyše jej činnosť podlieha prísnej kontrole dozornej rady, ktorej členmi sú niektorí z poslancov obecného zastupiteľstva. Z pohľadu občana je významnou zaujímavosťou aj to, že vytvorený zisk bude reinvestovaný naspäť do rozvoja spoločnosti resp. obce. 

Pe Služby Cífer, s.r.o. je samozrejmosťou realizovať diela v kvalite zodpovedajúcej predstavám investora, spĺňajúce požiadavky príslušných noriem a to všetko stále za veľmi výhodné ceny.