SLUŽBY CÍFER, s. r. o.

Nám. A. Hlinku 31

919 43 Cífer

 

Mobil: +421 911 859 191

IČO: 47843942

DIČ: 2024111716

IČ DPH: SK2024111716

ČÍSLO ÚČTU: 3325431953/0200

IBAN: SK9602000000003325431953

BIC kód: SUBASKBX

Kontaktujte nás