Obsah

Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky hydroizolácia strechy so zateplením na nadstavbe MŠ

01_vyzva_strecha.pdf 10.09.2018

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme.PDF 28.07.2017

Zmluva o nájme - areál kúpaliska Pác

Zmluva o nájme - areál kúpaliska Pác.PDF 04.05.2015

Faktúry

Faktúry

Exp2EMail74725602.pdf 02.04.2019

Stránka