Obsah

Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Galileo

Galileo - Zmluva o spracovani osobných udajov.pdf

Galileo - Zmluva o spracovani osobných udajov.pdf 04.02.2020

Galileo

Galileo - Zmluva o prevadzke weboveho sidla.pdf

Galileo - Zmluva o prevadzke weboveho sidla.pdf 04.02.2020

Galileo

Galileo - Zmluva o certifikate SSl.pdf

Galileo - Zmluva o certifikate SSl.pdf 04.02.2020

Zmluva o zdruzenych dodavkach zemneho plynu.pdf

Zmluva o zdruzenych dodavkach zemneho plynu.pdf

Zmluva o zdruzenych dodavkach zemneho plynu.pdf 04.02.2020

SPP

Zmluva o udrzbe a opravach plynarenskeho zar SPP.pdf

Zmluva o udrzbe a opravach plynarenskeho zar SPP.pdf 04.02.2020

SPP

Zmluva o udrzbe a opravach plyn zar SPP Distribucia.pdf

Zmluva o udrzbe a opravach plyn zar SPP Distribucia.pdf 04.02.2020

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety.pdf 04.02.2020

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety Obec.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety Obec.pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety Obec.pdf 04.02.2020

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety (2).pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety (2).pdf

zmluva o prenajme hnutelnych veci Ekotoalety (2).pdf 04.02.2020

eGov Systems

Zmluva o poskytovani sluzieb eGov Systems.pdf

Zmluva o poskytovani sluzieb eGov Systems.pdf 04.02.2020

SPP

Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia SPP.pdf

Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia SPP.pdf 04.02.2020

SPP

Zmluva o najme plyn zar SPP distribucia.pdf

Zmluva o najme plyn zar SPP distribucia.pdf 04.02.2020

Zmluva o najme hnutelnych veci Sluzby - Obec.pdf

Zmluva o najme hnutelnych veci Sluzby - Obec.pdf

Zmluva o najme hnutelnych veci Sluzby - Obec.pdf 04.02.2020

GAS TES

Zmluva o dielo GAS TES vybudovanie STL plynovodu.pdf

Zmluva o dielo GAS TES vybudovanie STL plynovodu.pdf 04.02.2020

zmluva o dielo č. 2017 - zateplenie obnova rekonstrukcia UK v obci Cifer.pdf

zmluva o dielo č. 2017 - zateplenie obnova rekonstrukcia UK v obci Cifer.pdf

zmluva o dielo č. 2017 - zateplenie obnova rekonstrukcia UK v obci Cifer.pdf 04.02.2020

Zmluva o dielo 15-2019 obec Cifer.pdf

Zmluva o dielo 15-2019 obec Cifer.pdf

Zmluva o dielo 15-2019 obec Cifer.pdf 04.02.2020

Zmluva o dielo - zateplenie fasady KD s OU.pdf

Zmluva o dielo - zateplenie fasady KD s OU.pdf

Zmluva o dielo - zateplenie fasady KD s OU.pdf 04.02.2020

Zmluva o dielo - zateplenie fasady KD s OU - Copy.pdf

Zmluva o dielo - zateplenie fasady KD s OU - Copy.pdf

Zmluva o dielo - zateplenie fasady KD s OU - Copy.pdf 04.02.2020

Zmluva o dielo - teplovzdusny krb.pdf

Zmluva o dielo - teplovzdusny krb.pdf

Zmluva o dielo - teplovzdusny krb.pdf 04.02.2020

Zmluva o dielo - oprava stresnej krytiny.pdf

Zmluva o dielo - oprava stresnej krytiny.pdf

Zmluva o dielo - oprava stresnej krytiny.pdf 04.02.2020

Stránka