Obsah

Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Zmluva o bežnom účte VÚB

Zmluva o bežnom účte VÚB.PDF 31.03.2021

Zmluva č.04/2021 - o vykonaní prác v oblasti OPP

ZMLUVA č. 04-2021 o vykonávaní prác OPP.PDF 30.03.2021

Zmluva č.03/2021 - o vykonaní prác v oblasti BOZP

ZMLUVA č. 03-2021 o vykonávaní prác BOZP.PDF 30.03.2021

Zmluva o spolupráci a zaradení - BISTRO.sk

Zmluva BISTRO.PDF 21.12.2020

Zmluva o nájme - hala

Zmluva o nájme z 18 12 2020 - Obec Cífer.PDF 18.12.2020

Zmluva o nájme stavebných strojov

Zmluva o nájme stav.strojov z 18 12 2020 - Obec Cífer.PDF 18.12.2020

Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere

Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere.PDF 17.12.2020

Zmluva o nájme - areál kúpaliska Pác

Zmluva o nájme z 19 10 2020 - Obec Cífer.PDF 19.10.2020

Zmluva o požičaní DVD nosičov

Zmluva -o požičaný DVD - Continental film.PDF 07.07.2020

ZMLUVA Ticket Sevice - dodatok č.1

ZMLUVA Ticket Sevice - dodatok č.1.PDF 10.06.2020

Sadzobník poplatkov EDENRED

Sadzobník poplatkov EDENRED.PDF 10.06.2020

ZMLUVA Ticket Sevice

ZMLUVA Ticket Sevice.PDF 10.06.2020

Poistná zmluva

Poistná zmluva.PDF 26.05.2020

Commander Services s.r.o

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Commander Services s.r.o.pdf

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Commander Services s.r.o.pdf 13.02.2020

SPP

Zmluva o zdruzenej dodávke elektriny č. 9600288671 medzi SPP a Sluzby Cifer od 9.1.2020 do 31.12.2021.pdf

Zmluva o zdruzenej dodávke elektriny č. 9600288671 medzi SPP a Sluzby Cifer od 9.1.2020 do 31.12.2021.pdf 13.02.2020

SPP

Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7011131119 - SPP Distribúcia.pdf

Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7011131119 - SPP Distribúcia.pdf 13.02.2020

Zmluva

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 368.pdf

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 368.pdf 13.02.2020

Zmluva

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 352.pdf

Zmluva č. 2814282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vod parc. 352.pdf 13.02.2020

Commander Services s.r.o

Zmluva Complete o poskytovaní sluzieb elektronickeho monitoringu č. 1204-2019 - Commander Services s.r.o.pdf

Zmluva Complete o poskytovaní sluzieb elektronickeho monitoringu č. 1204-2019 - Commander Services s.r.o.pdf 13.02.2020

Galileo

Galileo - Zmluva o vytvorení webového sídla.pdf

Galileo - Zmluva o vytvorení webového sídla.pdf 04.02.2020

Stránka